|Naša ponuka |Informácie

db-COMP spol. s r. o.
 
Fakturačné údaje  
Sídlo spoločnosti Malý Kiar 85
934 01 Levice
 
IČO
IČ DPH
DIČ
31424261
SK2020402241
2020402241
 
Adresy spoločnosti  
Doručovacia Kalvínske námestie 2
934 01 Levice
 
Poštová P.O.BOX 111,
394 80 Levice
 
Obchodný register  
  Okresný súd Nitra
Oddiel Sro
Vložka číslo: 3163/N
 
Kontakty  
Predajňa  
Pevná linka 036/6 345 965
e-mail db-comp@db-comp.sk
 
Konateľ  
Pevná linka 036/6 345 965
FAX 036/6 313 195
e-mail db-comp_sro@db-comp.sk